วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับใส่ 1 ชิ้น

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พื้นที่แขวงจันทรเกษม

แบบสเก็ต
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม illustrato

                      

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับใส่ 1 ชิ้น
ขนาดของกล่อง : กว้าง 11 cm. ยาว 14 cm. สูง 7 cm.
หมายเหตุ* ผู้ออกแบบต้องการให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ข้างในกล่องเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับตัวสิ่นค้านั้นๆ และยังเพิ่งให้ตัวสินค้าดูน่ากิน

ศึกษาการและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม SketchUp
ศึกษาการขึ้นโครงจริงโดยการขึ้นโครงเป็นรูปสามเหลี่ยม ลักษณะของกล่องจะใช้เปิดด้านบน และจะใช้พลาสติกใสเพิ่มเข้ามาเพื่อความน่าสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น